Copyright
 

Copyright:
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Marinus Klijn.
Alle foto’s op de website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Voor de gehele website geldt: Copyright by Marinus Klijn.
Dit houdt in dat niets van deze website zomaar gebruikt mag worden zonder toestemming van de fotograaf Marinus Klijn.
De fotograaf heeft als maker van de foto’s in beginsel het auteursrecht.
Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk
te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt
en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele
rechten, zoals het recht op naamsvermelding.
Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van
de fotograaf. In ruil voor die toestemming vraagt de fotograaf meestal een vergoeding.
Particulier en Commercieel gebruik.
Indien je een particuliere of commerciële website hebt, dien je
Marinus Klijn van te voren een e-mail te sturen waarin wordt vermeld: Welke
Foto’s je wilt gebruiken en op welke website. Indien Marinus Klijn de site geschikt acht voor gebruik van zijn foto’s,
zal je van hem een bericht terugontvangen met daarin toestemming voor gebruik.
Bij het gebruik van de foto’s dient er onder elke foto te staan “ foto: M.P. Klijn” , waarbij
de naam gelinkt moet worden aan http://www.marinusklijn.nl .
De foto’s mogen in geen enkel geval veranderd of aangepast te worden.

Marinus Klijn